Tekniset rajoitteet

  • Verkkotunnuksen (domainin) tulee olla 2-63 merkkiä pitkä.
  • Verkkotunnus saa sisältää seuraavia merkkejä, kirjaimia ja numeroita: a-ö, 0-9 ja väliviivan (-), sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.
    • Väliviivaa ei saa käyttää verkkotunnuksen ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä.
    • Kolmas ja neljäs merkki eivät saa olla väliviivoja.
  • Verkkotunnus ei saa perustua toisen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin. Tutustu näihin rekistereihin täällä.

Hyvä tietää ääkkösistä

Jotkut sähköposti ja webhotelli ohjelmistot eivät tunnista ääkkösiä. Tämä voi johtaa domainin toimimattomuuteen. Suosittelemme rekisteröimään domainin, jossa ei ole ääkkösiä.

FI -domainin laillisuus

Jokainen verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää rekisteröimäsi verkkotunnuksen, jos loukatun nimen tai tavaramerkin haltija sitä vaatii.

Tarkista julkisista rekistereistä ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä, ettei verkkotunnus loukkaa toisen Suomen ja EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

Lue Traficomin virallinen ohjeistus asiasta ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä.

Auttoiko artikkeli teitä? 139 käyttäjistä hyötyivät artikkelista (282 Äänet)